gayrimenkulde beklenti bozuldu fiyatlandirma problemi yasaniyor

gayrimenkulde beklenti bozuldu fiyatlandirma problemi yasaniyor melesinde sizlere bir iki gorsel sunuyor gayrimenkulde beklenti bozuldu fiyatlandirma problemi yasaniyor icin ornekler sunuyoruz son danemde alacalarda fiyatlaran daayeceayi beklentisi hakim mali gaca dayanakla olmayan satacalar da kampanyalarla taketiciye bu mesaja veriyor gyoder baaykana bekir cumurcu ise gayrimenkul fiyatlaranda yazde 10luk da daayaay bekliyor geaenlerde gayrimenkul yataram ortaklaaya derneayi gyoder baaykana bekir cumurcu ile sohbet ediyoruz cumurcu ilgina bir tespitte bulunuyor ve gayrimenkul pazaranda beklentinin bozulduayunu saylayor nedenini de uluslararasa piyasalarda mortgage krizinden kaynaklanan likidite sakantasa ve petrol fiyatlarayla gelen maliyet artaayandan dolaya kredi imkanlaranan daralmasana baaylayor bekir cumurcu bu tablonun fiyatlandarma problemi yarattaayana deayiniyor ve arz tarafanda mali gaa yaksek deayilse ve beklenti bozulmuaysa alacalar fiyatlaran daayeceayi yanande beklentiye giriyor yapasana ve mali gacane gare beklemeye dayanakla olmayan satacalar da aeayitli kampanyalarla taketiciye bu mesaja veriyor ayeklinde konuayuyor peki beklenti geraekleayecek mi yani gayrimenkul de fiyatlar daayecek mi bekir cumurcu bu beklentinin bir dereceye kadar geraekleayeceayine inanayor ve oransal olarak da yazde 10luk bir daayaay bekliyor gayrimenkul pazaranda ak partinin kapatalma senaryosusohbetimiz sarasanda bekir cumurcuya yaz aylarandaki ekonomideki beklentisi ve bunun da emlak pazarana yansamasana soruyorum azellikle de ak partinin kapatalma senaryosunun geraekleaymesi halindeki yabanca yataramcanan alacaaya pozisyonucumurcu yabanca yataramcalaran azellikle tarkiyede gayrimenkul sektarane ilgi gastermesinin nedenini yaksek getirilere baaylayor ve dolayasayla da olasa bir kriz sarasanda risk primi talep edeceklerine inanan yani yazde 4ler gibi yataramca getirisi yerine tarkiyeden yazde 10 beklentileri olacaayana savunuyor cumurcu ancak tam bunlaran daayanda daha anemli bir konuya da dikkat aekiyor yabancalaran malk almasa ile ilgili sakantaya bekir cumurcu bu konuda ayunlara saylayoranayasa mahkemesi her iki iptali de birtakam dazenlemeler iain yapta azellikle yabanca sermayeli ayirketlerin ortaklaranan bu konudaki tam hareket serbestisinin kaldaralmasa sazkonusu bu durum mevcut faaliyet gasteren ayirketlerin yabanca ortaklaranan ofis alamamasana angarayor bu dazenlemelerin de eylal ayana kadar yapalmasa gerekiyor yoksa ciddi sakanta doayar hiabir ayirket gayrimenkul alamayacakbekir cumurcuya dazenleme yapalmamasa halinde bu durumun ne gibi sonualara olacaayana da soruyorumkomik bir durum var azu anda amkbnin yazde 70inin azerindeki kasma yabancalaran elinde diye anlatmaya baaylayor cumurcu bunun hiabir ayirketin gayrimenkul alamayacaaya anlamana geldiayini vurguluyor ve sazlerini ayayle sardarayor arneayin avustralya tabanla bir ayirketin 1 milyar dolarlak bir fon kurma hazarlaaya var uluslararasa fonlar kurulmaya devam ediyor ve bunlaran gayrimenkul sektarane ilgisi var bunlar gelmeyecek demektir sohbetimizin sonunda hem konut hem de ticari emlak pazaranda gelecek daneme ait projeksiyon yapmasana da istiyorum bekir cumurcudan konut piyasasanda arz fazlasa olduayunu savunuyor cumurcu ve konut piyasasanda temel sorun talep eden kesimin nafusun yazde 15 20si ile sanarla olmasa geri kalan yazde 80ininin ise ihtiyaca olmasana karayan bunu geraekleaytirebilmesi iain finansmana gereksinim duymasa aayte bu finansman pahalalaaymaay durumda konut faizleri arttaaya oranda potansiyel alacalar da piyasaya giremiyorlar diyor bu noktada bekir cumurcunun anerisi alacalaran elinde finansman olmayan satacalara beklemesi ticari gayrimenkulde ise durumun aok farkla olduayuna deayiniyor bekir cumurcu ve ofis pazaranan fazlasayla eritildiayine inanayor azellikle de a grubu ofislerde bir arz fazlasa yok cumurcu ofislerin yazde 80nin dolduayunu en kaymetli yerlerde de yazde 100e ulaaytaayana kaydediyor son danemde alacalarda fiyatlaran daayeceayi beklentisi hakim mali gaca dayanakla olmayan satacalar da kampanyalarla taketiciye bu mesaja veriyor gyodkaynak referans gazetesi
gayrimenkulde beklenti bozuldu fiyatlandirma problemi yasaniyor
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: