teknokentte imzalar atiliyor

teknokentte imzalar atiliyor ve buna yakin meselelerle alakali incelemeler bulabilir teknokentte imzalar atiliyor modellerinden derlenmis resimlere goz atabilirsiniz azmire teknoloji aayarlakla yabanca yataram aekmek iain ataaya geaen ege gena aayadamlara derneayi egaad ve azmir yaksek teknoloji enstitasa teknokent projesi iain fransaz c i comu yatarama ikna etti proje 4 milyar dolarlak bir yataramla yapalacak c i com danyada 27 teknoloji geliaytirme balgesine sahip c i com ayraca avrupanan en bayak teknoloji aslerinden fransanan nice kentindeki sophia antipolisin kurucusu da engel kalmadaazmir teknoloji geliaytirme balgesi a az ile c i om teknokent yatarama iain 10 eylalde urlada ansazleayme imzalayacak bu imzayla c i comun urlada as kullanam hakka azmir teknoloji geliaytirme balgesine aztekgeb ait olan 2 milyon 183 bin metrekarelik arazide dev bir teknoloji kenti kurmasa iain aalaaymalara baaylanmasanan anande bir engel kalmayacak urladaki yataram iain c i comun yazde 75 egaadan yazde 25 hisseye sahip olacaaya bir ayirket kurulacak egaada ayralacak yazde 25lik hisse iainde yanetim kurulu baaykanlaayana azinasi ertanan yaptaaya tepekule holding ve atay holding de yer alacak cazibe alanaortaklar arasanda ebso meclis baaykana ender yorgancalar ve alphan manas gibi kentin ande gelen iayadamlara da yer alacak ege gena aayadamlara derneayi baaykana cemal elmasoaylu amzalaran atalap ayirketin faaliyete geamesinin ardandan balgedeki ilk binalar 2009un aralak ayanda yakselmiay olacak ayte kampasa ile aeaymeyi birleaytiren bu proje ile iainde havaalana limana olan yeni bir cazibe alana oluayturulacak dedi elmasoaylu yazde 25lik paylara iain azmirden baayka isimleri de ortak olarak alacaklarana bu konudaki garaaymelerin sardaayana dile getirdi 20 bin kiayiye iayhazarlanan projeye gare c i com urlada aytedeki mevcut teknoloji geliaytirme balgesi iainde yer alan 2 milyon 183 bin metrekarelik arazide bir teknoloji kenti kuracak ulusal ve uluslararasa firmalar bu kente aaacaklara ar ge merkezleriyle yeni aranler geliaytirecek sazkonusu projeyle teknoloji kenti iain yapalan toplam yataram miktaranan 4 milyar dolara bulmasa hedeflenirken 20 bin kiayiye de istihdam saaylanacak teknoloji geliaytirme balgesinde teknoparkan yana sara otel restoran ve kafeler ile spor alanlara gibi sosyal tesisler de bulunacak c i comla yaptaklara garaaymelerin 14 ay sonunda imza aayamasana geldiayini kaydeden egaad baaykana cemal elmasoaylu azmiri biliayim merkezi yapma daayancesiyle geatiayimiz yal geraekleaytirdikleri arama konferansanan ardandan ilk teklifin onlardan geldiayini sayledi elmasoaylu dernek olarak gena nesilleri bir arada tutabilmek ve beyin gaaana engelleyebilmek iain aalaaymalaramaza yoayunlaaytardak yayanladaayamaz sanayileayme stratejisinde de ortaya koyduayumuz gibi balgemizin danyaya aaalan kenti azmiri iletiayim ve biliayimle analar hale getirmek istiyoruz 10 eylalde atalacak imzalaran ardandan 2 milyon 183 bin metrekarelik alanan as kullanam hakkana 49 yallaayana sahip olan aztekgeb bu hakka c i com devredecek diye konuaytu ayte rektara prof dr zafer alken de sazkonusu yataramla ilgili aalaaymalaran devam ettiayini belirterek detayla aaaklamalara daha sonra yapacaklarana sayledi alken 10 eylalde teknoloji geliaytirme balgesinin as kullanam hakka ile igili imzalaran atalmasanan ardandan aalaaymalar baaylayacak diye konuaytu haber yeni asar gazetesi 04 09 2008
teknokentte imzalar atiliyor
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: