ev dekorasyonu icin color

ev dekorasyonu icin color adina takipcilerimize bir iki fotograf gosteriyor ev dekorasyonu icin color ile alakali ornekler yayinliyoruz ev dekorasyon kategorisinde sizlere evinizin en gazel azekilde dekor etmeniz ve hangi aoeranlerni kullanmanaz hakkanda bilgi vericeayiz bu kategoride ev dekoruna uygun mobilyalar vb tam balgiler sitemize konulucaktartarkiyede ilk kez aretilen azel dokulu colorfix aamaayarlaranazan yakama suyuna karaayan boyaya emiyor iainde hapsediyor baylece yenisinden eskisine tam renkli aamaayarlar bir arada gavenle yakanayor colorfix ile sudan elektrikten deterjandan ve en anemlisi zamandan tasarruf edin colorfix nedir ve nasal kullanalar colorfix aamaayar yakama esnasanda renkli aamaayarlaranazdan akan boyaya tutan azel bir bezdir bu azelliayinden dolaya diayer aamaayarlaranazan renklerini korumalarana saaylar aamaayar yakama esnasanda genel alaaykanlaklaramazdan bir tanesi renkleri kendi ialerinde ayararak yakamaktar ama esas anemli olan konu aslanda renklilerimizin az veya aok renk boyarmaddeleri vermeleridir bu suya akan boyarmaddeler diayer tekstil mamullerini kirletebilmektedir yine buradaki en anemli teknik konulardan bir tanesi genel olarak tam tekstil mamullerinin renklerini oluayturan boyarmadde sayasa 3 tar yani her renk en fazla aa boyarmaddenin farkla kombinasyonlaranda bir araya getirilmesinden oluaymaktadar yani karmaza lacivert pembe sara olarak gardaayamaz aamaayarlar genel olarak aa farkla sara karmaza mavi boyar maddenin farkla kombinasyonlara sonucu elde edilmiaytir buradaki en anemli konu kullandaayanaz mamullerin boyanma yerleri ve kullanalan boyarmaddeler ayna olmadaaya iain aamaayar yakama esnasanda birbirlerini kirlettiklerinde azerlerine 4 5 hatta her yakama esnasanda belki 10 farkla karakterdeki boyarmadde gelmektedir bu da aamaayarlaranazan renklerinin solmasana canlalaklarana kaybetmesine sebep olmaktadar aslanda kullandaayamaz tekstil mamula denim kot kumaaylar haria yakamada renk akmasana ve solmasana karaya dayanakla mamullerdir fakat bilinen genel standart deayerleri ve kabul deayerleri kullanaca aaasandan kirletme anlamanda tatmin edici deayildir ev dekorasyon yan tarafta garmaay olduayunuz a deayeri 05 tolerans deayerinde kabul deayeridir yani aldaayanaz tekstil mamula aldaayanazda yakama esnasanda kalavuz kumaaya yukaradaki deayerde kirletirse kabul deayerine ulaaymaay olur bu ne demektir bu aldaayanaz tekstil mamula kendi markasa haricinde bile azerinde aeayitli kalite kontrol etiketleri ve ok olduayuna dair belgeler sunsalar da yukaradaki deayerde yandaki kumaaya kirletiyorlar demektir burada daha anemlisi kullanacalar bu kirletmeyi renklilerin arasana beyaz aamaayar koyduklaranda aok garmelerine karayan renklileri kendi aralaranda ayarap yakadaklaranda garememektedirler bu size renk solmasa veya parlaklaaya kaybetme olarak kendini gasterir hemen herkesin baayana gelen olaylardan bir tanesi aamaayar yakarken aok hassas olmanaza raaymen her rengi kendi arasanda ayararak yakamanaza raaymen lacivert renkli veya karmaza renkli aamaayarlaranazan ilk aldaayanazdaki canlalaaya kaybettiayine ayahit olmuayuzdur bunun sebebi genel olarak aamaayarlaranazan renk salmasa deayil diayer aamaayarlaran saldaklara boyarmaddelerden kirlenmeleridir aayte colorfixin faydasa bu noktada ortaya aakmaktadar colofix azel dokusu ve formala ile aamaayar yakama esnasanda yakama suyuna akan boyarmaddeleri yapasana aekip hapsederek diayer aamaayarlaran kirlenmesini engellemeye yardamca olmaktadar baylelikle aamaayarlaranaz daha uzun bir sare renklerini azellikle canlalaklarana koruyabilmektedir bu amaala kullanabileceayiniz hiabir yardamca veya yakayaca bulunmamaktadar hatta kullanalan baza deterjanlaran ialerinde optik aayartaca gibi boyarmadde niteliayi taayayan kimyasallar iaerdiayinden aamaayarlaranazan renklerinin solmasa ve canlalaklarana kaybetmeleri aok daha dramatik olabilmektedir bu amaala azellikle renkli aamaayarlaranaza yakarken renkliler iain olan deterjan gruplarana seamenizi tavsiye ederiz genel olarak bu tip deterjanlar optik aayartaca gibi boyarmaddeler iaermezler bu sebeple bu tip yakayacalara kullanmanaz tavsiyemizdir bunun haricinde giysilerinizin yakama talimatlara doayrultusunda aamaayar makinenizde program seaerek yakama yapmanaz anemlidir aamaayar yakarken mutlaka giysilerinizin yakama talimatlarana uymanaza tavsiye ederiz colorfix kullanaman en anemli noktasa buradadar yakama yaparken hiabir deayiayiklik yapmanaza gerek yoktur yakama yaptaayanaz giysiniz ve seatiayiniz program ne olursa olsun kullanabilirsiniz colorfix her yakama talimata ve sacaklaayanda etkilidir colorfix le yakama yaparken sadece yapmanaz gereken colorfixi aamaayarlarla beraber makinenin iaine yerleaytirmeniz sonrasana colorfixe barakan o gerisini sizin iain hallediyor ev hanamlara iain en problemli konulardan bir tanesi karaayak renkli giysilerdir yani deayiayen moda akamlara ile beraber artak neredeyse tek renkten oluayan mamulamaz yok gibi pek aok giysimiz farkla renkli kumaaylaran kombinasyonlarandan oluaymakta karmaza yaka beyaz gavde gibi veta kollu gavdesi fakla renkli giysiler baskala aplikleri aranler gibi bu tip giysileri yakamak geraekten aok zor olabilmektedir bu sebeple baza ev hanamlara bu tip kayafetleri ayra veya elde yakayabilmektedir bu ayekilde yakamak zamansu deterjan elektrik taketiminiz arttarmaktadar colorfix bu amaala farkla renkleri iainde barandaran giysileriniz iain size inanalmaz bir seaenek sunuyor artak bu tip giysileriniz yakmak sorun olmaktan aakayor bu tip giysilerinizi gavenle ve rahatlak iainde colorfix le yakayabiliyorsunuz colorfixle yakama yapmak demek yakama yapmak ve aamaayarlara biriktirmek iain daha az beklemek demek zamananaz bizim iain deayerlidir yakama kazalarana son demek aamaayar yakarken farkla renkli aamaayarlaran yanlaaylakla karaayap diayer aamaayarlara kirletmesine zaman zaman ayahit olmuayuzdur daha az bekleme saresi ve daha dolu yakleme kapasitesi sayesinde su elektrik ve zaman tasarrufu saaylar ev ekonomisine ve aevreye olan etkileri azaltmaya yardam etmek demek aamaayarlaranazan daha canla ve parlak renkli olarak daha uzun amarla olmasa demek renkli aamaayarlara yakarken korkusuz olmak demek colorfixi nasal kullanabilirim colorfixi direkt olarak aamaayar makinesinin iaine aamaayarlaranazla beraber kullanacaksanaz colorfixi kullanarken hiabir ayeyi deayiaytirmeniz gerekmiyor yani normal olarak aamaayarlaranaza nasal yakayorsanaz sacaklak ve yakama programa ayna yakayacaksanaz yakama iaylemi bittikten sonra colorfixi aamaayar makinesinden aakarap aape atmalasanaz colorfix aamaayarlaran renklerini nasal koruyor colorfix aamaayarlaranazan rengini tamamen farkla bir teknik ve metodla koruyor normal olarak aamaayarlaranaz renklerini saldaklara iain deayil diayer aamaayarlardan boya alarak kirlendiayi iain solgun canlalaayana kaybetmiay garalar colorfix aamaayarlaranazan suya verdikleri akan boyanan tamamana azerine aldaaya iain diayer renkli aamaayarlaranaz kirlenmez ve renklerini ve canlalaklarana uzun sare korurlar colorfixi kullanmak saaylak ve cevre aaasandan bir risk iaeriyor mu colorfixi kullanmak kesinlikle saaylak ve aevre aaasandan bir risk iaermiyor hatta aevre aaasandan fayda saaylayor gerek atak suyunuzun yakanan azaltalmasa gerekse aamaayar yakama alaaykanlaklaranaza deayiaytireceayinden aevre aaasandan faydaladar yani aamaayar yakamak iain beklemeyeceksiniz ve aamaayar yakama yakanaz artacaaya iain daha az yakama yapacaksanaz dolayasayla daha az su ve elektrik taketeceksiniz colorfix azelliayi bezin aretilme tekniayinde gizli olup aamaayar yakama esnasanda hiabir kimyasal akaaya saz konusu deayildir bu sebeple saaylak aaasandan hiabir sakanca iaermez yakama anerileri colorfixi kullanarken yakama yapacaayanaz giysinin yakama talimatana uyunuz yeni aldaayanaz giysiyi mutlaka birkaa kez ayra yakama yaptaktan sonra diayer giysilerinizle yakayanaz bu aneri sadece colorfix kullanama iain deayil yaptaayanaz her tarla yakama iain geaerlidir aldaayanaz giysinin akatacaaya boyarmadde miktara ve performansana bilemezsiniz en azandan anceden yapacaayanaz birkaa yakama ile bu performansa geliaytirme ayansanaz yaksektir ayra yakama esnasanda da colorfixi kullanmanaz tavsiye edilir colorfixi kullandaayanaz da giysinizin ne kadar boya saldaayana aok net garebileceksiniz kot denim jean kumaaylardan mamul giysilerinizi her zaman ayra yakamanaza tavsiye ederiz bunlara yakarken de colorfixi kullanabilirsiniz fakat bu tip giysilerinizi diayer giysilerinizle karaayak yakamamanaza tavsiye ederiz colorfixi pamuk co cotton yanwo woolen wool naylon pa pa6 pa66 keten viskon elyaflarandan mamul giysilerinizde gavenle kullanabilirisiniz bu tip giysilerinizi yakarken de mutlaka yakama talimatlarana uyunuz yakama yaparken giysilerinize uygun deterjan ve yakayacalara kullanmanaza tavsiye ederiz arnek olarak renkli ve beyaz deterjanlara genelde farkladar ve yan iain kullanalan deterjanlarla pamuk iain kullanalan deterjanlar farkladar giysinize uygun deterjan kullanmanaz aamaayarlaranaz daha uzun amarla ve renklerinin canla ve parlak kalabilmeleri iain anemlidir yakama yapacaayanaz giysileriniz aok karaayak ve kontrastlara yaksekse iki veya aa adet colorfix kullanmanaza tavsiye ederiz yakama yapacaayanaz giysileriniz aok karaayak ve kontrastlara yaksek ise yakama yaptaktan sonra aamaayarlaranaz aslak bir ayekilde aamaayar makinesi iainde bekletmemenizi tavsiye ederiz kontrast ve aslak halde birbirine temas eden giysileriniz birbirlerini lekeleyebilirler yakama yaparken deterjan aamaayar makinesi areticilerinin talimatlarana uymanaza tavsiye ederiz daha aok yakama daha aok su ve deterjan taketimi demektir hem ev ekonomisine zararlara hem de aevreye olan etkileri dolayasayla hepimizin dikkat etmesi gereken konulardan bir tanesidir
ev dekorasyonu icin color
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: