cebimde 30 dolarla yola ciktim bir haftada dort sehir gezdim

cebimde 30 dolarla yola ciktim bir haftada dort sehir gezdim incelememiz su an icin guncellenmektedir cebimde 30 dolarla yola ciktim bir haftada dort sehir gezdim icin bunun disindaki makalelerimize yonemlenizi oneririz farsat bulduayunda yolcularla sohbet edip yolculuk hayalleri kuruyor harriyet seyahat iki ay ance azlem yacelaein vereceayi seyahat bursuyla ilgili haberi yayamladaayanda sezer arslan ilk baayvuranlardan biriydi arslan seyahat tutkusunun geliayimini 30 dolarla aaktaaya polonya yolculuayunu ve bursu kazandaayanda geraekleaytireceayi hayalini anlatta sabaha karaya ya da sabah erken saatlerde yolunuz atatark havalimana daay hatlar terminaliaene daayerse sezer arslanaea gidiay katanda garebilirsiniz delta british airways gibi bayak havayollaranan yolcularana karayalayap ilk bilgileri veriyor sonra check in sarasana yanlendiriyor bu arada farsat bulursa sohbet ediyor aeoegittikleri alkeler hakkandaki izlenimlerini soruyorum tavsiyelerini alayorum gece yolcu trafiayinin azaldaaya saatlerde konuaykan gezginlere rastladaayamda aok ilgina bilgiler alayorum zor gidilen alkeleri anlatayorlar mesela ben de yolculuk hayalleri kuruyorumae diyor otostopla astanbularslan dar gelirli bir ailenin aocuayu liseden mezun olana kadar annesi ve kaz kardeayiyle azmiraede yaayada alk yalnaz yolculuayuna 18 yaayanda aakta kelkit aydan doayan meslek yaksekokuluaenda muhasebecilik aayrenimi garmek azere gamaayhaneaeye gitti bu yolculuk seyahat merakana ateayleyen ilk kavalcam oldu aeoeaki yallak aayrenimim boyunca gamaayhane aevresinden baaylayap aevre illeri gezdim hafta sonunda otogara gider ilk rastladaayam otobase atlardam bazen otostop yapardam aoayunlukla arkadaayaman bulunduayu konaklama acreti vermeyeceayim ayehirleri seaerdim bazen yurtlarda misafir kalardam ae trabzon giresun samsun erzurum ankaraaeya bu yantemle garmaay ilk kez aayraaeya kadar uzanmaay 2005aete cebinde 5 tlaeyle aaktaaya astanbul yolculuayu ise film olacak kadar ilgina aeoeastanbulaeu aok merak ediyordum bir hafta sonunda otostopla yola aaktam kamyon otomobil deayiaytirerek 30 saat sarda ankaraaeda yol kenaranda beklerken belediyenin temizlik iayaileriyle karayalaaytam ayakasta sohbet ettik aayrenci olduayumu cebimde sadece 5 tl bulunduayunu aayrendiler aralaranda topladaklara 20 tlaeyi verip bununla bir aorba iaersin dediler astanbulaea vardaayamda kentin hareketliliayi boayaziaiaenin gazelliayi beni bayaledi heyecandan elim ayaayam birbirine karaayta baylesine gazel bir ayehir varmaay ben bilmiyormuayum ne yazak dedim gece taksimaede bankta uyudum aayte bu geziyi baayarmam bana bayak cesaret verdi yurtdaaya hayalleri kurmaya baayladam aealk yurdaaya yolculuayuna 2007 mayasaaenda aakta aeoeangilizcemi ilerletmek iain internette aok sayada kiayiyle yazaayayorum aek cumhuriyetiaenden bir arkadaayam davet etti biletimi aldam cebimde 250 tl karayalaaya davizle yola aaktam arkadaayamda kaldam yedi gande prag ve brno ayehirlerini gezdim farkla yaayam biaimi ve kaltarle tanaaymak yabancalak hissi yaayamak aok gazeldi keayfedecek aok ayey varda danyada danaayte seyahat arzum biraz daha artmaayta aekktcaedeki askerlik saresini de keayifle deayerlendiren arslan daha sonra astanbulaea yerleayti ingilizce aevirmenlik aayrenimine baaylada hayali gelecekte anadoluaenun bir ayehrinde angilizce aayretmenliayi yapmak bu arada kaaak bataelerle danyaya gezmek paris londra gibi aok kaltarla ayehirlere gitmek istiyor ancelikle sonra tam avrupa alkelerini keayfetmek anternette couchsurfing hospitality club gibi gezgin kulaplerine aye sefakayaedeki evini astanbulaea gelen gezginlere aaayor bu gruplar yardamayla geziler yapayor bu yaz polonyaaedaki bir haftalak turuna da internetten tanaaytaaya arkadaaylara sayesinde aakta aoea baltik azehra aeoepolonyaaeya aok merak ediyordum lehae aayrenmek istiyordum gdanskaela bir mimarlak aayrencisinin davetiyle yola aaktam ayna ayehirden iki arkadaay daha edinmiaytimae diyor arslan 350 dolara gidiay danaay uaak biletini alap aayustos baayanda cebinde 30 dolarla yola daayta varayovaaeya vardaayanda cebindeki paranan anemli balamana gidiay danaay gdansk biletine harcamasa gerekti aeoeneyse ki gdanskaetaki arkadaaylaram aok misafirperverdi hia para harcatmadalar alta gande baltak kayasandaki trio miasto yani aoea azehir olarak adlandaralan gdansk sopot ve gydiniaaeya gezdim danaayte birkaa saatliayine de olsa varayovaaeya keayfettim ae gdanskaeta kalap aevredeki kentleri bir saati aaymayan otobas yolculuklarayla gezdi arslan balgede alman etkisinin aok belirgin olduayunu saylayor aeoesavaayta alman iaygali altanda kalmasanan bugan almanyaaedan aok sayada turist aekmesinin anemli etkisi olmuay gdansk tersane ayehrinden aok tatil kenti garanamande sokaklara sahili denizi aok temiz yazalebilirliayi artarmak iain sahiller dazenlenmiay bin kilometrelik vistal nehriaenin bir kolu ayehrin iainden geaip denize dakalayor nehir ayehirde kanallar oluayturmuay herbirinin astande pragaedakileri aaayraaytaran kaaak kapraler yapalmaay deniz kayasanda gazel restoranlar kafeler saralanayor tersanelerinde biblo gibi yolcu vapurlara eaylence gemileri yapalayor azehir merkezindeki meayhur havuzlu meydanan aevresi trafiaye kapala kentin ritmini burada hissetmek mamkan sokaklar podyum gibi gena kazlar fotomodelleri kaskandaracak kadar gazel kadanlar iay hayatanda erkeklerle yaraayayor otobas ayofarlaaya dahil erkeklerle azdeayleayen pek aok iayin baayanda kadanlara gardam ve mutlu oldum gdanskaean troleybas tramvay sistemi geliaykin ayehir rahataa gezilebiliyor halka galeryazla yardamsever caddeleri aok geniay ferah bence yaayanabilir bir ayehir aeaoea azehiraeden en aok sopotaeu sevmiay arslan mimari mucize kabilinden yapalan eayri binaya baltak deniziaene doayru yaklaayak 150 metre uzanan iskelesini unutamayor aeoesopot otobasle gdanskaetan 25 dakika uzaklakta kaaak bir sahil kasabasa aayarlakla olarak eaylence aayarlakla hayat yazan aok fazla festival aaakhava konseri var askelesinin uzunluayu ayaayartaca halk burada yarayaay yapayor deniz kayasa otellere ayralmaay konutlar geri plana aekilmiay alaayveriay merkezlerinde tark restoranlara gardam birinin ismi sakarya restoranaeda sokakta fenerbahae formala genalerle karayalaaytam onlar da arkadaaylarana ziyaret etmek iain tarkiyeaeden gelmiay gydniaaeda ise 250 bin nafuslu bayak bir liman ve tersane kenti geniay bir marinasa var merkezinde yaksekliayi 50 metreye yaklaayan gakdelenler bulunuyor sahil sayfiye yeri gibi 1970aelerden itibaren polonyaaeda sistem deayiayimini yaratan tam protesto hareketleri bu kentten yakselmiay hatta bu kentin tersane iayaileri wajdaaenan filmlerine konu olmuay ae sezer arslan aoea azehiraeden sonra danaayte gezdiayi varayovaaeya ankaraaeya benzetmiay aeoeaay hayata eksenli gri kalabalak bir ayehir fakat polonyaaenan diayer kentleri gibi ayehir planlama aevre dokusunun korunmasa ve temizlik aaasandan arnek bir ayehirae diyor arslanaean bir sonraki hedefi yunanistan yaz aylaranda otobasle sahil ayehirlerini keayfetmeyi planlayor aeoeuyku tulumuyla daayarada yatmaya baayarabilirsem toplam 300 euroaeya bir haftalak seyahat yapabilirimae diyor seyahat bursunu kazanarsa hedefi ancelikli olarak fransaaeya keayfetmek seyahat bursu verenler artiyortarkiye aede gezgin kaltaranan yayganlaaymasana amaalayan iletiayimci azlem yacel eylal ayanda genalere yanelik seyahat bursu baaylatta yalda bir kez bir gence verilecek bursun duyurusu harriyet seyahataete yayamlandaktan sonra yacel aok sayada baayvuru alda harriyet seyahataein de aralaranda yer aldaaya kurumlar ve kiayiler burs kampanyasana destek verdi burs sayasa 4aee yakseldi adaylaran 18 26 yaay arasanda aayrenci ve yazma yeteneayine sahip olmasa gerekiyor interrail gezisine neden aakmak istediklerini anlatan bir yazaya seyahatbursugmail com adresine gandermeleri isteniyor 5 ocak 2010 aea kadar bu adrese ganderilen metinlerden seailenler azlem yacel aein kiayisel bloayunda yayamlanacak kazanan blog okurlaranan oylarayla belirlenecek gezginlere yazan avrupaaeda bir ay geaerli interrail bileti verilecek karayalaayanda seyahat gazlemlerini her gan kiayisel blogunda yazmasa istenecek cebimde 30 dolarla yola aaktam bir haftada dart ayehir gezdim
cebimde 30 dolarla yola ciktim bir haftada dort sehir gezdim
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: